บาลานซ์ของไม้คิว

บาลานซ์ของไม้คิวคือจุดจุดสมดุลของไม้คิวหรือจุดกึ่งกลางระหว่างปลายไม้กับด้ามคิว บาลานซ์ของไม้คิวจะทำให้มีกำลังส่งเวลาที่เราแทงไม้ออกไปที่ลูกขาว ไม้คิวจะมีพลังหรือไม่ขึ้นอยู่กับบาลานซ์ของไม้คิวแต่ละด้าม ไม้คิวแต่ละด้ามมีจุดศูนย์ถ่วงที่ไม่เท่ากัน ปกติไม้คิวยาวมาตรฐาน 57 นิ้ว สำหรับคนไทย บาลานซ์จะตกอยู่ที่ 16.5-17 นิ้ว โดยหากความยาวของไม้คิวลดลง บาลานซ์ก็จะลดลงตามมาด้วยเช่นกัน และลักษณะของไม้คิวที่ดีที่สุดสำหรับแต่คนอาจไม่เหมือนกัน ดังนั้นผู้ที่สนใจเล่นกีฬาชนิดนี้ต้องลองไม้คิวด้วยตนเองเพื่อให้เจอไม้คิวที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด ขึ้นอยู่กับลักษณะการเล่นของแต่ละคน